Het gebied

Het gebied

Op de plaats waar De Kilsdonkse Molen werd gebouwd vertakte de Aa zich in een noordelijke en een zuidelijke arm: de molen stond als het ware op een eilandje. Toentertijd ook wel bekend als ‘op het Beugt’, genoemd naar de bocht in de Aa.

Aan de rechteroever van de Aa wonen al lange tijd mensen in verschillende kernen, waaronder Hoog en Laag Beugt, Heeswijk en Dinther. Dat is ook nog goed te zien aan de historische panden zoals de Abdij van Berne, kasteel Heeswijk, de neogotische katholieke kerken van Heeswijk en Dinther, de vroeg negentiende-eeuwse Nederlands-Hervormde kerk, het zeventiende-eeuwse huis Zwanenburg en boerderijen uit meerdere bouwperioden.

Het gebied

De menselijk hand heeft in de loop der jaren invloed gehad op het natuurlijke en agrarische landschap. Toch is een groot deel nog altijd in gebruik zoals het dat ruim een eeuw geleden ook al was: hooiland, akker, bos en bewoning. Op veel plaatsen is de oude indeling van de percelen nog aanwezig of herkenbaar in de vorm van wegen, erfafscheidingen, afwateringssloten en coulissen.

Interesse?

Boek een wandeling met een gids!